LOVE HOUSE

Veľmi jednoduchý dom od architekta Takeshi Hosaku v Yokohame, Kanagawa v Japonsku ma úplne očaril. A to som ešte ani nepoznala ideu ktorú v ňom autor zhmotnil. Prvá veta starého zákona znie "Na počiatku stvoril Boh nebo a zem" V prvý deň stvoril svetlo a tmu "A Boh nazval svetlo „dňom“ a tmu nazval „nocou"." Druhý deň stvorill oblohu zem a more, na tretí zasadil rastliny, ovocný strom a inú zeleň. štvrtý deň slnko, mesiac a hviezdy. Ďen piaty patril organizmom v moriach a vtákom s kídlami, na ďaľší deň stvoril zvieratá a človeka- muža a ženu na svoj obraz. "Takto boli ukončené nebo a zem a všetky ich voje..."
Všetko ostatné na tomto malom 33m2 domčeku je rovnako poetické.  Priestor architekt nazval ako niečo čo nie je ani interiér ani exteriér. Všetko svetlo majú na starosti slnko a v noci plamienky sviečok. Pár ktorý tu žije si zvolil koexistenciu so všetkými týmito prvkami, preto v dome nenájdete ani elektrické osvetlenie ani televízor. LOVE house bol navrhnutý tak aby naše zmysly a inštinkt dokázali nepretržite vnímať priestor ako v okamihu Vzniku. Pocit, že to tak pri tomto príbytku naozaj je dostal aj mňa.